عاملان قتل سپیدان دستگیر شدند

Posted by

قرارداد نهایی بازطراحی راکتور اراک با چین، هفته آینده در وین امضا می‌شود

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان از شناسایی و دستگیری عاملان یک قتل پس از 6 ساعت خبر داد. سرهنگ محمدی با بیان اینکه متهمان برای انجام تحقیقات به شهرستان سپیدان انتقال داده شدند،گفت: تحقیقات تکمیلی پلیس در این رابطه ادامه دارد.

قرارداد نهایی بازطراحی راکتور اراک با چین، هفته آینده در وین امضا می‌شود