بازی دلالان و قصابان برای گرانی گوشت قرمز

Posted by

قطر باید بین ایران و اعراب یکی را انتخاب کند

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده با بیان اینکه اکثر قصابان دلال گوشت هستند، گفت: تا زمانیکه دستگاه‌های نظارتی وارد میدان نشوند و دلالان را شناسایی نکنند، گران فروشی و کاهش تقاضا برای خرید در بازار ادامه دارد.

قطر باید بین ایران و اعراب یکی را انتخاب کند