آنچه باید درباره آبمیوه‌های تابستانی بدانیم

Posted by

قطر سه صیاد ایرانی را بازداشت کرد

کارشناس‌ارشد تغذیه و رژیم‌درمانی با اشاره به آبمیوه‌هایی که به‌صورت باز در آبمیوه‌فروشی‌ها ارائه می‌شود، گفت: مواردی از این‌گونه آبمیوه‌ها، پاستوریزاسیون را در فرآیند تولید و تهیه ندارند بنابراین باید رعایت موازین بهداشتی و استفاده از میوه‌های سالم و تازه در تهیه آنها کاملاً رعایت شود.

قطر سه صیاد ایرانی را بازداشت کرد