محدودیت های ترافیکی امروز پایتخت

Posted by

قطعنامه جدید شورای امنیت علیه کره شمالی

سرهنگ حسن عابدی گفت: با توجه به حضور هیات‌های خارجی در سالن اجلاس سران محدودیت‌های ترافیکی دراین منطقه آغاز شده و مسیر جنوب به شمال خیابان یمن مسدود شده و و مسیر جایگزین بزرگراه چمران به سمت غرب و خیابان کچویی خواهد بود.

قطعنامه جدید شورای امنیت علیه کره شمالی