توقف فروش مجوز طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی

Posted by

قطع آب آشامیدنی حلب توسط داعش

خدمات فروش مجوز تردد روزانه و هفتگی طرح ترافیک تهران در سایت اینترنتی و فروش از طریق تلفن همراه تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

قطع آب آشامیدنی حلب توسط داعش