دایی برنده بازی جنجالی/پیشخوان ورزشی

Posted by

قطع صادرات گاز به ایران منتفی شد/روزنامه های اقتصادی

روزنامه های ورزشی امروز به موضوعات مختلفی از جمله ماندن رحمتی در استقلال، احتمال مدیرعاملی دادکان در پرسپولیس و به ویژه بازی نفت تهران و سپاهان اصفهان پرداختند.

قطع صادرات گاز به ایران منتفی شد/روزنامه های اقتصادی