جلسه فنی برانکو با بازیکنان و عصبانیت منشا

Posted by

قوچان‌نژاد فصل را با گل شروع کرد

مهاجم نیجریه‌ای تیم پرسپولیس امروز در محل تمرین عصبانی شد.

قوچان‌نژاد فصل را با گل شروع کرد