پشت‌پرده حادثه شیمیایی «خان‌شیخون» ادلب

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 18 فروردین 95

مشاور نخست‌وزیری سوریه از اسناد و مدارکی پرده برداشت که بر دست داشتن گروه‌های تروریستی و کشورهای منطقه‌ای حامی آنها در حادثه شیمیایی منطقه خان‌شیخون در حومه ادلب تأکید می‌کند.

قیمت خودروهای داخلی در 18 فروردین 95