والدین؛ هرگز سیگار نکشید!

Posted by

قیمت خودروهای داخلی در 25 فروردین 96

نرخ درمان ALL کودکی تا ۹۰ درصد است اما بازماندگان این بیماری با افزایش ریسک ابتلا به سرطان دوم، بیماری قلبی و سایر مشکلات سلامت ناشی از تاثیرات شیمی درمانی مواجه هستند.

قیمت خودروهای داخلی در 25 فروردین 96