سارق مسلح بانک به دام افتاد

Posted by

قیمت خودروهای وارداتی در بازار

سردار مسعود خرم نیا با اشاره به اینکه سارق پس از سرقت وجه اقدام به فرار از بانک کرد ، اظهار داشت: بلافاصله توسط کارمندان بانک آژیر اعلامی بانک به صدا در آمد و به دنبال آن پیام خطر به مرکز فوریت های پلیسی 110 شهرستان مریوان اعلام شد.

قیمت خودروهای وارداتی در بازار