پایان صفدریسم!/پیشخوان سیاسی

Posted by

قیمت دلار به نقطه اشباع رسید؟

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

قیمت دلار به نقطه اشباع رسید؟