هزینه‌درمان شوماخر تاکنون‌چقدر شده است

Posted by

قیمت نفت از 57 دلار گذشت

میشائیل شوماخر، یکی از برترین راننده‌های فرمول یک جهان که به دلیل حادثه در هنگام اسکی کردن در کوه‌های آلپ به حالت کما رفت، چندی بعد توانست از کما خارج شود، اما ظاهرا شرایط چندان خوبی ندارد. هر چند که خانواده‌ و مدیر برنامه‌های او اطلاع زیادی از وضعیت شوماخر در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند و همچنین عکسی هم از او منتشر نشده است  ولی صورت حساب پزشکی شوماخر نشان می‌دهد که تاکنون 14 میلیون پوند هزینه درمان این ورزشکار آلمانی شده است. درمان شوماخر هر روز باید انجام شود به طوری که هزینه هفتگی شوماخر به 115 هزار پوند می‌رسد که این هزینه در طول سه سال گذشته برای بهبود وضعیت شوماخر ثبت شده است. شوماخر در دسامبر 2013 در سرآشیبی کوه‌های آلپ فرانسه دچار سانحه شد و از ناحیه سر به شدت مجروح گردید و صدمه زیادی به نیمکره‌های مغزی او وارد شد. در روزهای گذشته چندین خبرگزاری درخواست دادند تا آخرین عکس شوماخر را به مبلغ یک میلیون پوند از خانواده‌ او خریداری کنند که هنوز با رضایت خانواده‌ شوماخر روبرو نشده است.شوماخر از سال 1991 تا 2012 برای تیم‌های بنتون، فراری و مرسدس فعالیت کرد.او هفت قهرمانی جهان در سال‌های 1994، 1995 ، 2000، 2001، 2002، 2003 و 2004 دارد. او همچنین رکورددار فرمول یک در تعداد پیروزی (91)، تعداد پیروزی تعیین خط (155 )، تعداد پیروزی در یک فصل (13) و قهرمانی در لیگ پنج است. 

قیمت نفت از 57 دلار گذشت