امکانات جدید به تلگرام افزوده می شود

Posted by

قیمت نفت افزایش می یابد

یکی از کاربران در توئیتر خود از پاول دورف، مدیر تلگرام خواست تا امکانی در تلگرام فراهم کند تا بتواند در گروه ها و کانال ها ادمین را تغییر دهد. دورف نیز در جواب اعلام کرد: “در 30 روز آینده امکان تغییر ادمین کانال‌ها و گروه‌ها را فراهم می شود.”

قیمت نفت افزایش می یابد