هورالعظیم جان دوباره گرفت

Posted by

لاریجانی درگذشت آیت‌الله‌باریک‌بین راتسلیت گفت

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفت: آبگیری تالاب هورالعظیم همچنان ادامه دارد و از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمدرضا لاهیجان زاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در ارتباط با آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم اظهار داشت: آبگیری هورالعظیم همچنان ادامه دارد و میزان آب ورودی از کرخه به این تالاب 76.6 درصد بوده است.

لاهیجان زاده در رابطه با میزان ورودی آب شیرین به مخازن گفت: بر اساس تصاویر دریافتی از ماهواره در تاریخ 96/01/13 میزان ورود آب شیرین به مخازن 1، 2 و 3، 80 متر مکعب بر ثانیه بوده است.

وی در ادامه افزود: میزان مساحت آبگیری مخازن تا این تاریخ به شرح زیر است:

مخزن شماره 1و 2 با 38 هزار هکتار(95 درصد)

مخزن شماره 3 با 10900هکتار (73درصد)

مخزن شماره4 با 23192هکتار (71درصد)

مخزن شماره5 با 8330هکتار (31درصد)

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان تصریح کرد: میانگین آبگیری تالاب تا تاریخ 96/1/13 در کل 76.6 درصد است که بر این اساس می توان گفت تالاب هورالعظیم وضعیت مطلوبی دارد.

لاهیجان زاده در ادامه گفت: برای مدیریت آب جلسه‌ای را برگزار کردیم و در آن تصمیم گرفته شد تا زیرگذرهای بیشتری را بازگشایی کنیم تا مساحت بیشتری آبگیری شود‌. در این راستا نیاز به تجهیزاتی داریم که باید با وزارت نفت و نیروهای نظامی برای فراهم کردن آن‌ها همکاری لازم صورت گیرد.

لاریجانی درگذشت آیت‌الله‌باریک‌بین راتسلیت گفت