نحوه برخورد با دیگران در جامعه در کلام امیرالمومنین

Posted by

لحظه تحویل سال تیراندازی می‌کردیم

امام علی (ع) می فرماید: آنچه نمى دانى مگوى، هر چند ، آنچه مى دانى اندک باشد و آنچه نمى پسندى که به تو گویند، تو نیز بر زبان میاور و بدان که خودپسندى، خلاف راه صواب است و آفت خرد آدمى. سخت بکوش، ولى گنجور دیگران مباش و چون راه خویش یافتى، به پیشگاه پروردگارت بیشتر خاشع باش.

لحظه تحویل سال تیراندازی می‌کردیم