آمریکا در اندیشه تحریم خطوط هوایی ایران

Posted by

لزوم بازگشت سن معاینه فنی به 2 سال

اندیشکده آمریکایی نوشت: با فشار و اختلال‌های جدی در بهره‌وری از پشتیبانی‌های فنی خارجی و سلب موقعیت‌های بین‌المللی می‌توان خطوط هوایی ایران را تعطیل کرد.

لزوم بازگشت سن معاینه فنی به 2 سال