آرسن ونگر گزینه جدید پاری سن ژرمن

Posted by

لزوم تجهیز کلیه ایستگاه های مترو به پله برقی

آرسن ونگر که اکنون دل خوشی از بازیکنان آرسنال ندارد قصد ادامه همکاری با توپچی های لندنی وهواداران عصبانی این تیم انگلیسی ندارد.

لزوم تجهیز کلیه ایستگاه های مترو به پله برقی