روسیه تولید نفت خود را کاهش می دهد

Posted by

لیست نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف داخلی و خارجی ویژه نوروز

وزیر انرژی روسیه از کاهش تولید نفت روزانه خود خبر داد. نواک گفت: روسیه تا اواسط ماه مارس، تولید خود را به میزان 160 هزار بشکه در روز کاهش داده بود، رقمی که به گفته وی تا پایان ماه جاری به 200 هزار بشکه خواهد رسید.

لیست نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف داخلی و خارجی ویژه نوروز