انتخابات شوراها در کدام حوزه‌ها رقابتی‌تر است؟

Posted by

ماجرای خدمات مبتنی بر محتوا در قبوض تلفن همراه

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور، در این یک هفته مجموعاً ۲۸۷ هزار و ۴۲۵ نفر اعلام داوطلبی کردند.
 

احمدی با یادآوری ثبت‌نام حدود ۲۵۶ هزار نفر در دوره قبل این انتخابات در سال ۹۲، از رشد ۱۴ درصدی ثبت‌نام این دوره از انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل خبر داده بود.

یک روز پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، وزارت کشور در دو جدول مجزا، میزان استقبال در 10 شهر و 10 روستای اول (شهر و روستاهایی که بیشترین استقبال را شاهد بوده‌اند) را اعلام کرده است.

بر این اساس، تهران، ری و تجریش، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، تبریز، کرج، قم، قزوین و اراک بیشترین استقبال را در ثبت‌نام‌های پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به خود دیده‌اند.

همچنین، بیشترین میزان استقبال از ثبت‌نام در این انتخابات را روستاهای نوبست در استان هرمزگان، اقدسیه در استان البرز، امامزاده باقر در استان تهران، میان‌آباد در استان خراسان رضوی، عروسان گلستان در استان اصفهان، ری‌آباد در استان سمنان، کاهو در استان خراسان رضوی، فیروزآباد در استان تهران، قیامدشت در استان تهران و طامه در استان اصفهان تجربه کرده‌اند.

 

ماجرای خدمات مبتنی بر محتوا در قبوض تلفن همراه