شانس هاشمی برای ریاست شورا بیشتر شد

Posted by

ماجرای قهر دین محمدی در ورزشگاه آزادی

روز گذشته احمد مسجدجامعی در توئیتر خود اعلام کرد به محسن هاشمی گفتم دوره چهارم شورا برای وحدت اصلاح طلبان نامزد ریاست می شدم و امروز به همین دلیل تمایلی به نامزدی ندارم. به نظر می رسد با انصراف مسجدجامعی، شانس محسن هاشمی برای ریاست شورا بیشتر است.

ماجرای قهر دین محمدی در ورزشگاه آزادی