شمار داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران به ۶۱۵ نفر رسید

Posted by

«ماجرای نیمروز» در اولین شب از فصل بهار با فروش صد میلیونی

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: ۶۱۵ نفر تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز برای انتخابات شوراها در تهران ثبت‌نام کرده‌اند. رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران تصریح کرد: از میان ثبت‌نام‌کنندگان در این 3 روز 246 نفر ثبت‌نام‌کننده دارای مدرک لیسانس هستند که 40 درصد را شامل می‌شود.

«ماجرای نیمروز» در اولین شب از فصل بهار با فروش صد میلیونی