دختر ترامپ به استخدام کاخ‌سفید در خواهد آمد

Posted by

ماهینى در سمت چپ دفاعى باقی می ماند؟

در حالی که گفته می‌شد «ایوانکا ترامپ» دختر رئیس جمهور آمریکا قرار است بصورت غیر رسمی به «دونالد ترامپ» مشاوره بدهد اما وی بامداد پنجشنبه اعلام کرد که رسما به استخدام کاخ‌سفید در خواهد آمد.

ماهینى در سمت چپ دفاعى باقی می ماند؟