پیوستن ملیکا شریفی نیا به «پاهای بی‌قرار»

Posted by

مجازاتی سنگین در انتظار رونالدو

تهیه کننده سریال «پاهای بی‌قرار» از اتفاقات این پروژه گفت و بیان کرد که حدود ۹۰ درصد از طراحی صحنه این سریال انجام شده است.

مجازاتی سنگین در انتظار رونالدو