نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری

Posted by

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است

دانلود و تماشا

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است