واکنش سخنگوی وزارت خارجه به حمله ترکیه به شمال عراق

Posted by

محدودیت های ترافیکی تا ۹ اردیبهشت ماه اعلام شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نقض حاکمیت ملی کشورها با هر انگیزه ای که باشد، تخطی از قوانین و موازین شناخته شده بین المللی بوده و زمینه ساز تداوم و تقویت بی ثباتی در منطقه خواهد بود.

محدودیت های ترافیکی تا ۹ اردیبهشت ماه اعلام شد