آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها/گزارش تصویری

Posted by

محل اختفای سرکرده داعش مشخص شد

آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در فرمانداری تهران.

محل اختفای سرکرده داعش مشخص شد