کشف دومین جسد از مفقودان طغیان دریا در بندر دیر

Posted by

محمد بحرانی به«خندوانه» می‌آید

معاون فرماندار شهرستان دیر گفت: دومین جسد از مفقودان طغیان دریا در بندر دیر کشف شد.

محمد بحرانی به«خندوانه» می‌آید