توصیه آیت الله جنتی به مردم درباره انتخابات

Posted by

محور کرج – چالوس یکطرفه است

دبیر شورای نگهبان گفت: توصیه من به مردم این است که به دنبال نامزد اصلح باشند، نامزدی که امانتدار است، صداقت دارد، در سابقه او حیف و میل بیت‌المال نیست، به فکر محرومین و مستضعفین است.

محور کرج – چالوس یکطرفه است