توئیت ظریف برای سال نو میلادی

Posted by

محکومیت راننده تاکسی سگ‌ آزار به حبس

، محمد جواد ظریف درتوئیتر شخصی خود نوشت: کریسمس بسیار شاد و سال نوی صلح آمیزی را برای همه آرزو می کنم. امیدوارم که تولد معجزه آسای حضرت مسیح صلح را به این جهان پر از مشکل برگرداند.

محکومیت راننده تاکسی سگ‌ آزار به حبس