گذاشتن لپ تاپ روی پاها ممنوع

Posted by

مخابرات در قبض‌‎های موبایل دست می‌برد؟!

این احتمال وجود دارد کسانی که عادت به استفاده طولانی از لپ‌تاپ و قراردادن آن روی پایشان دارند به سندرم پوست برشته مبتلا شوند.

مخابرات در قبض‌‎های موبایل دست می‌برد؟!