رشد اقتصادی بدون اصلاح نظام مالی و پولی ممکن نیست

Posted by

مخالفت روحانی و جهانگیری با برگزاری اولین مناظره

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پخش زنده اینستاگرام، گفت: رشد اقتصادی بدون اصلاح نظام مالی و پولی ممکن نیست و بنده طرح‌های اقتصادی خود را با نظر کارشناسان آماده کرده‌ام. رئیسی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین و سیاست‌ها تدوین شده اما بحث ما اجرای این قوانین است، خاطرنشان کرد: اگر میدان اجرا فعال باشد بسیاری از این مسائل قابل حل است.

مخالفت روحانی و جهانگیری با برگزاری اولین مناظره