جلسه بعدی فردا 8 صبح برگزار می‌شود

Posted by

مخالفت مجلس با تعیین سقف برای پاداش خدمت بازنشستگان

جلسه علنی نوبت سوم مجلس که به بررسی مواد لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اختصاص داشت، دقایقی پیش پایان یافت.

مخالفت مجلس با تعیین سقف برای پاداش خدمت بازنشستگان