زمان اعلام نتایج استعلامات کلیه نامزدهای شوراها

Posted by

مخالفت چین با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به تایوان

اسامی و مشخصات کلیه داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با ثبت نام ها به منظور بررسی سوابق به مراجع قانونی ارسال می شود.

مخالفت چین با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به تایوان