السیسی به واشنگتن می رود

Posted by

مدیران سیما اجرا را به « تهیه‌کننده» بسپارند

عبدالفتاح سیسی به دعوت ترامپ به آمریکا سفر می کند. این اولین سفر سیسی به آمریکا پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2014 مصر است.

مدیران سیما اجرا را به « تهیه‌کننده» بسپارند