قوچان‌نژاد: هیچ رویایی ندارم!

Posted by

مدیر شبکه جم ترور شد

رضا قوچا‌ن‌نژاد درباره 18 گلی که در فصل جاری اردویژه برای تیم هیرنوین به ثمر رساند گفت: به طور مطلق احساس فردی خوبی از آن دارم. گلزنی وظیفه مهاجم است اما از گلزنی بیشتر و از تعداد آن خوشحال می‌شوم.

مدیر شبکه جم ترور شد