اتحادیه اروپا بایستی در روابط با ایران خودش را از قید آمریکا رها کند

Posted by

مذاکره استقلال با ۳-۴ بازیکن بین‌المللی!

یک مجله مستقر در بلژیک در یادداشتی روز سه‌شنبه پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا در موضوع ایران خودش را از قید و بند سیاست‌های آمریکا رها کند.

مذاکره استقلال با ۳-۴ بازیکن بین‌المللی!