اعضای بدن جوان زارچی جان ۵ بیمار را نجات داد ‌

Posted by

مراسم بزرگداشت آیت‌الله حسینی میانجی در خرم‌آباد برگزار
شد

موافقت والدین امیرحسین فرقانی که دچار مرگ مغزی شده بود با پیوند اعضای بدن وی، سبب نجات جان ۵ بیمار
شد
.

مراسم بزرگداشت آیت‌الله حسینی میانجی در خرم‌آباد برگزار
شد