داعش در صدر تهدیدهای جهانی

Posted by

مراسم تنفیذ شهید رجایی+عکس

نظرسنجی‌های صورت گرفته در مورد نگاه مردم جهان به تهدیدهای موجود، نشان می‌دهد داعش در صدر تهدیدها قرار دارد.

مراسم تنفیذ شهید رجایی+عکس