سخنرانی سید حسن نصرالله فردا شب

Posted by

مردم ترکیه: آمریکا بزرگترین تهدید

دبیر کل حزب الله لبنان فردا پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه درباره مرحله پس از آزادسازی ارتفاعات عرسال سخنرانی می کند.

مردم ترکیه: آمریکا بزرگترین تهدید