23 ساعت جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرا/شش جلسه کاری

Posted by

مردی که حریف آمریکایی را ادب کرد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس بررسی صلاحیت وزرا در دستور کار مجلس قرار می گیرد، گفت: بعد از یک هفته بررسی صلاحیت وزرا در کمیسیونها و فراکسیونها، به مدت 23 ساعت در صحن مجلس به بررسی صلاحیت وزرا خواهیم پرداخت.

مردی که حریف آمریکایی را ادب کرد