فتوای عجیب و خنده دار مفتی مصری درباره روزه فقرا!

Posted by

مرکل: باید سرنوشتمان را به دست بگیریم

در این مطلب از فتوای عجیبی که مفتی مصری درباره روزه گرفتن فقرا صادر کرده مطلع خواهید شد.

مرکل: باید سرنوشتمان را به دست بگیریم