پس از جدایی از ازبکستان باز هم به تیم ملی کشورم متعهد می شوم

Posted by

مرگ هوادار تیم آزمون در ورزشگاه/ عکس

روحانی تصریح کرد: در زمان حضور در تیم ملی ازبکستان به تعهداتم عمل می کنم اما زمانی که به تیم کشور برگردم تمام تلاشم را برای موفقیت ملی پوشان و تیم ایران خواهم داشت.

مرگ هوادار تیم آزمون در ورزشگاه/ عکس