اخذ قیمت تمام شده آب از مشترکان پرمصرف

Posted by

مستشاران نظامی ایران دانش زیادی درباره نبرد در فضای باز دارند

قائم مقام وزیر نیرو از ارسال پیشنهاد وزارت نیرو به منظور اخذ قیمت تمام شده آب از مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت: اگر این طرح مورد قبول دولت قرار گیرد، می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده در مقابل مشترکان پرمصرف باشد.

مستشاران نظامی ایران دانش زیادی درباره نبرد در فضای باز دارند