وزارت خارجه آمریکا در حمایت از فرقه ضاله بهائیت بیانیه داد

Posted by

مسی در آستانه ثبت رکوردی جدید در لالیگا

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ ای از موضوع بازداشت ۹ جاسوسی که ۷ سال پیش به اتهامات امنیتی بازداشت و محاکمه شدند، به عنوان اهانت به مقدسات دینی نام برد!

مسی در آستانه ثبت رکوردی جدید در لالیگا