علی پروین مهمان خندوانه می شود؟

Posted by

مشتری جدید برای لژیونر ایرانی

خسرو انجم از علی پروین اسطوره پرسپولیس دعوت کرد تا به خندوانه بیاید و گفت: خیلی دوست دارم که از خانه خندوانه را ببینم در حالی که علی پروین روی صندلی مهمان نشسته است.

مشتری جدید برای لژیونر ایرانی