عصبانیت وزیر ورزش از اعتصاب آبی پوشان

Posted by

مصاحبه جالب و شنیدنی با فرزند مرحوم داوود رشیدی

سلطانی فر به مدیران استقلال اعلام کرده نباید این اتفاق در تمرین استقلال رخ می داده و البته باشگاه هم باید به تعهدات خودش عمل کند به همین دلیل هم بابت حل شدن مشکلات مالی باشگاه تاکید کرده و پول به حساب بازیکنان استقلال ریخته شد.

مصاحبه جالب و شنیدنی با فرزند مرحوم داوود رشیدی