روسیه از دلار روگردان می‌شود

Posted by

مصباحی مقدم: خواستار محاکمه احمدی‎نژاد هستیم

وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به مجازاتهای اعمال شده از طرف آمریکا تهدید کرد روسیه وابستگی اقتصاد خود به دلار را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی gazeta.ru  کارشناسان می‌گویند چنین اقدامی مناسب خواهد بود ولی بدشواری بتواند بسرعت انجام شود. ایوان کاپوستیانسکی تحلیل گر “فورکس اوپتیموم” می‌گوید باید جایگزینی برای سامانه‌های پرداخت آمریکا جستجو شده و در حد امکان از دلار به عنوان ارز بکار گرفته شده در معامله دوری شود ولی این کار امروز نیست. مقامات روس از خیلی وقت پیش از این مقاصد سخن می‌رانند ولی فعلاً نمی‌توانند به موفقیت محسوسی نایل شوند”. وی می‌گوید مشکل اصلی این است که اقتصاد روسيه در مقایسه با اقتصاد آمریکا بزرگ نیست و متعاقباً تعداد اندک طرفین تجاری با کاربرد روبل در معاملات موافقت می‌کنند.

دلار آمریکا در حال حاضر واحد اصلی پرداخت در تجارت جهانی است. امروز روسيه اکثر معاملات خارجی را در شرایط شکل گرفته در سازمان تجارت جهانی انجام می‌دهد.

رومان بلینوف کارشناس شرکت “مرکز مالی بين‌المللي” می‌گوید: نمی‌توانیم تصور کنیم درصورت عدم استفاده از ارزهای اصلی چطور مي‌شود پرداخت‌ها و تسویه حسابها با شرکای خارجی را ترتیب داد”.

همه اظهارات سیاستمداران در مورد رویارویی ژئوپلتیک و اقتصادی ماهیت فرضی دارد. بلینوف می‌گوید: ” تحقق خودداری از کاربرد دلار در عمل بدشواری بتواند تحقق یابد و با تغییر روابط تجاری جهانی شکل گرفته ارتباط دارد اما این نوع جنگ‌های تجاری می‌توانند به جنگ‌های واقعی با عواقب پیشبینی نشدنی منجر گردند”. کارشناس همچنین به این اشاره می‌کند که ذخایر بين‌المللي روسيه در ارز کشورهای مختلف و از جمله دلار و اوراق قرضه آمریکایی سرمایه گذاری شده و درصورت اعمال مجازاتها این امکانات می‌تواند زیر ضربه برود.

مصباحی مقدم: خواستار محاکمه احمدی‎نژاد هستیم