۳ بازیکن اصلی سایپا مقابل استقلال محروم شدند

Posted by

مصوبه 24 میلیونی مجلس جایگاه خدمت را به «جایگاه غارت» تبدیل می‌کند

سه بازیکن اصلی تیم فوتبال سایپا مقابل استقلال سه اخطاره و محروم شدند.

مصوبه 24 میلیونی مجلس جایگاه خدمت را به «جایگاه غارت» تبدیل می‌کند