پرسپولیس به دنبال راهکاری برای جذب منشا

Posted by

مطالبات حق التدریس معلمان چه زمانی پرداخت می شود؟

پرسپولیس یکی از باشگاه‌هایی است که بدهی خارجی زیادی دارد، اما در عین حال خواهان جذب مهاجم خارجی پیکان است و به همین به دنبال راهکاری برای جذب منشا می گردد.

مطالبات حق التدریس معلمان چه زمانی پرداخت می شود؟