بازگشت لمپارد به چلسی؟

Posted by

مظنه آپارتمان سه خوابه در تهران

لمپارد گفت:در رابطه با آینده آرام هستم و اگر شرایط به درستی پیش برود از آن استقبال می کنم و آن وقت تصمیم گیری خواهم کرد. بودن در چلسی قطعا یک اتفاق خوب است اما همه چیز به من بستگی ندارد.

مظنه آپارتمان سه خوابه در تهران